O společnosti

Metrostav DIZ je moderní, rychle rostoucí stavební společnost s vysokými etickými standardy, která již více než 25 let úspěšně působí na českém stavebním trhu.

Pro své zákazníky je renomovaným partnerem v mnoha segmentech stavební výroby díky profesionálnímu a férovému přístupu kvalifikovaných zaměstnanců, důrazu na inovace a ohleduplnému vztahu k životnímu prostředí i občanské společnosti.

V roce 2017 se společnost stala členem Skupiny Metrostav a své tradiční know-how v oblasti výstavby, modernizace a ekologizace energetických zdrojů zdárně rozšířila o segmenty staveb pro průmysl, zdravotnictví, sport a školství, občanskou výstavbu a v neposlední řadě o rekonstrukce historických objektů.

Jméno společnosti vychází z původního názvu DIZ Bohemia, kde zkratka DIZ vyjadřovala označení dodavatelsko-inženýrské závody.

Více informací o Metrostav DIZ s.r.o. naleznete také v prezentaci Profil společnosti Metrostav DIZ.

Jednotlivé závody společnosti

Závod 1

Více informací

Těžištěm působnosti závodu jsou stavby občanské vybavenosti, ať už jde o novostavby nebo rekonstrukce či modernizace stávajících objektů. Závod disponuje rovněž několika projektovými týmy se zkušenostmi v realizaci bazénových staveb, které jsou tradičně náročné z pohledu a stavební fyziky a vzájemné koordinace technologických souborů. Jde současně o závod s nejširším regionálním působením v ČR, který kromě severní a jižní Moravy operuje taktéž v plzeňském regionu.

Závod 2

Více informací

Energetika plus výroba a montáž ocelových konstrukcí – to je v hlavních rysech náplň tohoto průmyslově orientovaného závodu. Oblast energetiky zde reprezentují jak zakázky vedoucí k ekologizaci stávajících zdrojů (elektrárny, teplárny), tak i inovativní EPC projekty zaměřené na stále více sledovaný trend energetického využívání odpadů.

Výroba a montáž ocelových konstrukcí však nekončí realizací projektů v energetice. Její záběr zasahuje i do oblasti dopravních, průmyslových a pozemních staveb.

Závod 3

Více informací

Jde o výrobní jednotku s působností v oboru pozemních staveb. Část jejího personálu disponuje kompetencemi pro realizaci zakázek sloužících k obraně státu.

Závod 6

Více informací

Vodohospodářské stavby, občanská výstavba, objekty pro zdravotnictví – to je typický průřez výrobním programem tohoto závodu s působností v regionech jižní Čechy a Vysočina.

Závod 8

Více informací

Jeho široký výrobní záběr vede přes stavby občanské vybavenosti, objekty pro zdravotnictví, chemický průmysl, energetiku, stavby pro sport a volný čas, rekonstrukce kulturních památek, až po zakázky specializovaných středisek horkovodů a potrubářských prací. Spolu s působením v regionech Ústí nad Labem a Liberec, kde operují mimo jiné i vlastní střediska drobné vodohospodářské infrastruktury, se jedná o jeden z největších závodů společnosti.

Závod 9

Více informací

Operuje převážně v oboru pozemních staveb. Jeho největší devizou je hned několik silných projektových týmů pro řízení rekonstrukcí historických a památkově chráněných objektů. Za tímto účelem je zde pečlivě rozvíjen i provoz obnovy památek, jehož personál je nositelem cenných znalostí, dovedností a historických řemesel. Teritoriálně závod působí v regionech Karlovy Vary, Pardubice a Hradec Králové.