Provozy

Provoz jaderná energetika

Působí v lokalitách jaderných elektráren v oblasti přípravy, výstavby, provozu, údržby, demolice a vyřazování staveb, vybavení jaderných energetických zařízení vč. manipulace a nakládání s radioaktivním odpadem. Provoz realizoval zakázky různého charakteru v jaderných elektrárnách Temelín, Dukovany, Mochovce a Jaslovské Bohunice.

Výroba a montáž ocelových konstrukcí

Tento silný závod je schopen řešit rozsáhlé zakázky z oboru návrhů a dodávek ocelových konstrukcí v celé šíři zahrnující zpracování projektové dokumentace ve všech stupních – od návrhu až po výrobní dokumentaci, vlastní výrobu středně těžkých a těžkých ocelových konstrukcí až do třídy EXC3, a jejich následnou montáž.

Polem působnosti je dopravní infrastruktura, energetika, pozemní výstavba, produktovody, trubní rozvody, skladovací nádrže. Součástí dodávek může být rovněž provádění protikorozní ochrany ve vyhřívaných prostorách vlastní lakovny nebo činnosti a služby zajišťované úzce specializovaným certifikovaným personálem (svářecí a korozní inženýr).

 

Provoz obnova památek
Provoz je zaměřen na rekonstrukce památkově chráněných budov. Zajistí komplexní služby při těchto rekonstrukcích, zpracuje stavebně historické, stavebně technické a restaurátorské průzkumy, restaurátorské záměry. Poskytuje služby v oboru restaurování, repase a výroby replik historických prvků.

Restaurátorský ateliér působící v rámci provozu ovládá restaurování stavebně truhlářských prvků, oken, dveří a dřevěných obkladů včetně souvisejících technologií. Lakýrnické práce včetně fládrování a šelakových politur, související uměleckořemeslné práce – restaurování skla, zlacení, repliky kování, restaurování zámečnických a pasířských prvků, restaurování uměleckořemeslného mobiliáře včetně intarzie a inkrustace. Vyrobí repliky oken, dveří a obkladů.

Specializuje se na atypické požární uzávěry do historických objektů.

Provoz inženýrských staveb

Provoz je zaměřen na realizaci inženýrských staveb zejména v intravilánu obcí ve středních Čechách a v Praze. Jeho hlavní náplní je výstavba a rekonstrukce vodovodů, kanalizací, kabelovodů a teplovodů. Zajišťuje kompletní rekonstrukce uličních prostorů včetně stavební připravenosti pro asfaltová souvrství a cementobetonové kryty. Provoz disponuje certifikací pro práce v neveřejných letištních prostorech.

Zeptejte se nás

Napište nám, rádi vám odpovíme