Zahájení stavby BioPharma Hub v Brně

13. 3. 2024

Dnes jsme jako účastníci sdružení zhotovitelů symbolicky odklepli výstavbu projektu BioPharma Hub Masarykovy univerzity v Brně. Slavnostního momentu se zúčastnili zástupci vlády, kraje i města. Objekt je umístěn na východní straně severního okraje Kampusu Masarykovy univerzity v Brně-Bohunicích a vytváří infrastrukturu pro farmaceutické, medicínské a přírodovědecké obory. V rámci hubu se bude nacházet Farmaceutická fakulta, preklinické centrum včetně velkého zvířetníku a Národní institut infekčních chorob, přičemž jejich provoz bude podpořen špičkovým IT centrem – sálem ÚVT.

 

Z konstrukčního hlediska je hlavní objekt navržen jako jeden kompaktní železobetonový monolitický celek bez objektových dilatací. Budova má tři podzemní a pět nadzemních podlaží, což z ní činí rozsáhlý komplex schopný uspokojit potřeby výzkumu a vývoje v daných oborech. Za Metrostav DIZ, závod 1, vede projekt Ing. Vladimír Palát.