Výstavba volnočasového parku Vltava v Českých Budějovicích

26. 6. 2023

V Českých Budějovicích naši jihočeští kolegové právě pracují na výstavbě volnočasového parku Vltava. Celá realizace je naplánována na pouhých 60 dní včetně projektových prací. Na stavbě se proto pracuje 14 hodin týdně, 7 dní v týdnu.

Momentálně jsou hotové inženýrské sítě, dešťová a splašková kanalizace, drenáže, elektrické rozvody a kamerový systém. Venku už stojí třípatrové betonové prefa tribuny, workoutová venkovní posilovna a hřiště o rozloze 1 100 m2 se 100 tunami speciálního písku z Halámek, které je určeno pro mezinárodní soutěže beach volejbalu.

Ve fázi dokončení je dětská část parku, základy pro budoucí kavárnu, koktejl bar s restaurací a pódiem pro kulturní akce. Nebude chybět ani zázemí pro hudebníky, sportovce a personál. Nyní se prostory už začínají zelenat travními koberci.

Poté bude následovat osázení všech kontejnerových sestav, jejich zapojení a oživení. Budou dodělány terasy se zelenými střechami a zasadí se přibližně 30 stromů. Na závěr budou zpevněny plochy na cca 6 000 m2, např. umělým trávníkem, dlažbou, mlaty.

Přejeme celému realizačnímu týmu vedenému Janem Prokešem šťastné včasné dokončení stavby.