Ve Vrchlabí začala plavecká sezona

6. 2. 2023

Město Vrchlabí otevřelo v prosinci loňského roku dlouho očekávané aquacentrum. Jeho výstavbu řídil tým Ing. Ondřeje Matouška z Metrostavu DIZ, železobetonové konstrukce vybudovalo středisko divize 8 Metrostavu. „Stavbu jsme ukončili podle smlouvy 30. listopadu. Po provedení všech požadovaných testů a zkoušek při plné zátěži byl potom 27. prosince zahájen, spolu s otevřením aquacentra, rok jeho zkušebního provozu,“ říká vedoucí projektu. Aquacentrum se zelenou střechou má dvě ze tří podlaží zapuštěná pod zem a přes jeho prosklenou šikmou fasádu mohou plavci sledovat dění venku. „Základové poměry na staveništi byly složité zejména pro mělkou úroveň hladiny tlakové podzemní vody, což si vyžádalo vybudování unikátní spodní stavby, která se skládá ze základových desek ve čtyřech úrovních s výškovým rozdílem až čtyři metry. Ze stavební jámy jsme přitom pomocí šesti čerpadel odváděli každý den kolem 40 kubíků vody. Dostat objekt ze země prostě bylo velmi složité. Stavbu navíc ovlivnila nejen proticovidová opatření, ale i válka na Ukrajině, které způsobily nedostatek dělníků a některých materiálů. A to jsme ještě měli štěstí, že na nás byla přívětivá příroda, protože zima byla na místní poměry velmi mírná,“ konstatoval Ing. Matoušek. Aquacentrum nabízí plavecký bazén, 60 m dlouhý tobogán, venkovní i vnitřní vířivku, parní kabinu, tři skluzavky i jiné atrakce.
  
Podívejte se na video.