Pražským jezům se vrací historická krása. Po Staroměstském prochází rekonstrukcí Šítkovský

Stavební společnost Metrostav DIZ zahájila rekonstrukci Šítkovského jezu u pražského Jiráskova mostu. Stavbaři pracují na prvním z pěti úseků. V zajištěné ochranné jímce dosud stihli vybetonovat betonové předprsí a nahradit původní dřevěnou štětovnici v nadjezí ocelovou. Nyní opravují stávající ocelovou štětovnici v podjezí a budují novou odtrhovou hranu. Cílem investice Povodí Vltavy je především zajistit jezové těleso a zvýšit jeho odolnost vůči povodním. Projekt navazuje na nedávno dokončenou rekonstrukci Staroměstského jezu, která nese rovněž podpis Skupiny Metrostav.  

 

„Stavíme opět především z vody, protože na staveniště nemáme žádný přístup z pevniny. Tím ale podobnost s předchozím projektem končí, protože se týká jiných prvků. Dá se říct, že rekonstrukce, kterou nyní provádíme na Šítkovském jezu, proběhla na tom Staroměstském už v 50. letech minulého století.
A naopak: Přelivná pole, která se nedávno rekonstruovala na Staroměstském jezu, se na Šítkovském zachovala v dobrém stavu, protože prošla opravou teprve nedávno,“
sdělil Daniel Boďa, vedoucí projektu ze společnosti Metrostav DIZ.

Většinu etap budou Metrostaváci realizovat stejnou technologií. Výjimku tvoří ta prostřední, která se odehraje v prostoru vorové propusti. Na její návodní straně nahradí funkci štětovnic nová podzemní betonová stěna vytvořená pomocí tryskové injektáže. Zajímavostí projektu je uložení elektrické chráničky v koruně jezu, aby bylo možné propojit ovládání plavebních komor Smíchov a Mánes. Stejně jako v případě Staroměstského jezu přijde i zde k užitku příbramská žula. Z naformátovaných žulových bloků se vyskládá nová odtrhová hrana.

Šítkovský jez pochází z 15. století. Od té doby prošel mnoha opravami, ta poslední proběhla v 50. letech 20. století. Pevný jez pražského typu několikrát změnil svůj tvar i délku. V současnosti je dvakrát zalomený a měří 280 metrů. Uprostřed ho rozděluje vorová propust o šířce 12 metrů a délce 50 metrů. Šítkovský jez je součástí vodního díla Smíchov, jehož účelem je dnes především umožnit plavbu po Vltavě v Praze. Původní účel byl však jiný, a to vytvoření spádu pro mlýny na obou stranách řeky.

Stavební práce na rekonstrukci Šítkovského jezu jsou omezeny na letní měsíce a období mimo povodňové stavy. Při průtocích nad 400 m3/s musí stavbaři Metrostavu DIZ přerušit stavbu a odstěhovat ze staveniště techniku. Rekonstrukce začala na jaře letošního roku a měla by být dokončena do tří let. Investice státního podniku Povodí Vltavy dosahuje výše 142 milionů korun.

Kontaktní údaje

Radim Mana, tiskový mluvčí Skupiny Metrostav
Metrostav a.s. Koželužská 2450/4 180 00 Praha 8
T 266 019 715, M 601 110 376
radim.mana@metrostav.cz