Nový azylový dům Patronus v Plzni je otevřen

7. 9. 2023

Město Plzeň v úterý 5. září 2023 slavnostně zahájilo provoz azylového domu Patronus ve Wenzigově ulici. Sloužit má klientům s problémovým užíváním alkoholu, kteří žijí na ulici. Stavbu zhotovili kolegové z Metrostavu DIZ ze Závodu 1 pod vedením vedoucího projektu Pavla Zezuláka.
 
Posláním azylového domu Patronus je poskytnout těmto lidem ubytování na přechodnou dobu a prostřednictvím individuální sociální a terapeutické práce jim pomoci se znovuzačleněním do společnosti. Zaměstnanci tak budou klienty učit, jak mají aktivně využívat svůj volný čas a jak se starat o sebe a o domácnost.
 
Zařízení pro 26 osob provozuje Armáda spásy, která know-how této specifické služby čerpala z Holandska. Jedná se tak o zcela inovativní službu v České republice.