Nové vědeckovýzkumné laboratoře Fakulty vojenského zdravotnictví v Hradci Králové

17. 3. 2023

V pátek byla slavnostním poklepem základního kamene symbolicky zahájena výstavba pracoviště radioizotopické laboratoře a vivária v novém areálu Fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity obrany.

Poklepu se zúčastnili zástupci vedení fakulty, Metrostav DIZ reprezentovali Michal Mašek, vedoucí projektu, Jan Hehejík, ředitel závodu 03, a další členové našeho realizačního týmu.

V současnosti probíhají v jedné části stavby po vyvrtání pilot zemní práce, v nepodsklepené části jsou hotové podkladní betony, hydroizolace a probíhají práce na betonáži základů.

Autor fotografií: Kateřina Klenorová