Metrostav DIZ partnerem soutěže Czech Envi Thesis

11. 12. 2023

Dne 29.11.2023 se na půdě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem předávaly ceny Czech Envi Thesis vítězům celostátní soutěže bakalářských a diplomových prací v oblasti společenskovědního přístupu k ochraně životního prostředí. Pátý ročník soutěže přinesl inovativní práce zabývající se například odpady, přírodou ve městech nebo systémem sdílených elektrokol.

Metrostav DIZ gratuluje slečně Janě Spurné z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, která zvítězila s bakalářskou prací na téma „Typy plýtvání potravinami v českých domácnostech“.

Akci finančně podpořilo Ústecké zastoupení závodu 8.