Metrostav DIZ dokončil v předstihu rekonstrukci a dostavbu Fakulty lesnické a dřevařské ČZU v Suchdole

26. 6. 2023

Budova Fakulty lesnické a dřevařské v areálu České zemědělské univerzity (ČZU) v pražském Suchdole už je připravena na nový akademický rok. Stavební společnosti Metrostav DIZ se podařilo dokončit její rekonstrukci a dostavbu o dva měsíce dříve oproti původnímu harmonogramu. Projekt zahrnoval celkem tři etapy. V první stavbaři Metrostavu DIZ přistavěli ke stávajícímu objektu novou budovu, ve druhé opravili severní křídlo, střední část fakulty a vybudovali novou kotelnu, v závěrečné třetí přestavěli a modernizovali jižní křídlo.

„V suchdolském areálu ČZU už se cítím jako doma, protože jsem tu v posledních patnácti letech pracoval dohromady na pěti projektech. Zatímco většinu staveb covid přibrzdil, v tomto případě nám paradoxně trochu ulehčil práci, protože přestavované prostory se uvolnily víc, než předpokládal projekt, a my jsme mohli provést první dvě etapy najednou a rychleji,“ sdělil Václav Petrášek, vedoucí projektu ze společnosti Metrostav DIZ a dodává: „Nejednalo se pouze o rekonstrukci stávajících pracoven a kanceláří akademických pracovníků fakulty, ale součástí této rozsáhlé a náročné rekonstrukce bylo také vybudování uměleckého ateliéru pro taxidermii, laboratoří se speciálním vybavením pro tři katedry fakulty a dvou odborných učeben pro lesnické a dřevařské studijní programy fakulty.“

Novostavba podsklepené třípodlažní přístavby navazuje na západní fasádu původní budovy
a je s ní spojena ve všech patrech. Stavbaři Metrostavu DIZ ji kvůli složitým geologickým podmínkám museli založit na až osm metrů dlouhých vrtaných pilotách s průměrem 600 mm a základové desce. Nosné a obvodové stěny objektu jsou vyzdívané, stropy tvoří železobetonové desky. Z inovativních prvků lze vyzdvihnout extenzivní zeleň na jednoplášťové střeše. Stavební úpravy na staré budově zahrnovaly odstrojení až na nosné a obvodové prvky, úpravu dispozic a výměnu všech povrchů, vnitřních výplní otvorů, technického zařízení a střešního pláště.

„Fakulta lesnická a dřevařská ČZU z pohledu investora velmi ocenila schopnost společnosti Metrostav DIZ provést celkovou rekonstrukci včetně přístavby původní budovy FLD z konce 80. let za provozu, kdy v suterénu každého křídla byl zachován provoz laboratoří dvou mezinárodních projektů. Zkrácení doby realizace umožní fakultě plynulé zahájení nového akademického roku 2023/2024 již v nových plně funkčních prostorách,“ uvedl tajemník fakulty Martin Prajer.

Rekonstrukce a dostavba budovy Fakulty lesnické a dřevařské v areálu České zemědělské univerzity v pražském Suchdole odstartovala v květnu roku 2021 a byla dokončena a předána v červnu letošního roku. Investorem stavby je Česká zemědělská univerzita, zhotovitelem společnost Metrostav DIZ.

 

Kontaktní údaje

Radim Mana
tiskový mluvčí Skupiny Metrostav
Metrostav a.s. Koželužská 2450/4 180 00 Praha 8
T 266 019 715, M 601 110 376
radim.mana@metrostav.cz