Reconstruction of Opava-West Railway Station, Opava

Segment: Transport Construction Investor: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Location: Opava Status: Completed