Dva roky rekonstrukce Průmyslového paláce

9. 3. 2024

Dnes jsme na staveništi Průmyslového paláce přivítali novináře. Společně se zástupci investora, Magistrátu hlavního města Prahy, a provozovatele, Výstaviště Praha a.s., jsme je seznámili s aktuálním stavem projektu.
Součástí programu byla i prohlídka stavby, kterou vedl a bravurně komentoval náš vedoucí projektu Ing. David Čech ze závodu 9.

Ve střední hale byla zrestaurována většina vitráží a dokončena větší část instalačních a technologických kanálů. Přibližně tři čtvrtiny malovaného stropu jsou rozebrány a polovina ocelové střešní konstrukce střední haly byla obnovena. Probíhá oprava demontované hodinové věže, která bude během léta znovu umístěna na své místo. Současně pokračují restaurátorské práce na kovářských dekorativních prvcích ocelové konstrukce, malých věžičkách i na samotné věži střední haly. Byl vykopán výkop za pravým křídlem pro budoucí technické zázemí a vzduchotechniku, zatímco na místě levého křídla byl ve hloubce pěti metrů vybudován suterén s technickým zázemím včetně strojoven, garáží, veřejných toalet, šaten a vjezdu pro kamiony. Dále bylo instalováno sedm oblouků ocelové konstrukce, které jsou propojeny ocelovými vaznicemi.

V současné době se pracuje na betonáži obvodových monolitických stěn a krajních štítových monolitických stěn, propojení levého křídla se střední halou a s foyer, vytváření prostoru pro schodiště a eskalátory, dokončení vjezdové rampy a opěrných stěn. V pravém křídle probíhají práce na instalačních a technologických kanálech. V polovině plochy střední lodi byl položen podkladní beton a dochází ke spřažení základů pro ocelové sloupy ocelovými táhly kvůli zatížení střechy, zároveň zde bylo dostavěno podpěrné lešení pro vyvěšení části Smetanovy vestavby.

V letošním roce se očekává navrácení zrestaurovaných vitráží na původní místo ve střední hale, opětovné umístění hodinové věže po její obnově a opravy všech střech.
Tuto zajímavou a složitou rekonstrukci realizujeme jako lídr sdružení zhotovitelů jehož členy jsou firmy Avers, Syner a Metrostav a.s.

Foto: Metrostav DIZ a Výstaviště, Jiří Šebek