Výstavba protipovodňových opatření, Trojský kanál, Praha 7

Segment: Vodohospodářské stavby Investor: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA / Povodí Vltavy Lokalita: Praha 7 Stav: Dokončeno