Výstavba protipovodňových opatření a zvýšení kapacity koryta, Přerov

Segment: Vodohospodářské stavby Investor: Povodí Moravy, s.p. Lokalita: Přerov Stav: Dokončeno