Blansko se dočkalo nového přemostění

26. 4. 2023

V pátek 21. dubna proběhlo slavnostní otevření stavby nového přemostění v Blansku, na které město čekalo celých 70 let. Akce se zúčastnilo mnoho významných hostů. Za Metrostav DIZ se slavnostního přestřižení pásky chopil generální ředitel Karel Volf, mezi dalšími přítomnými byli například ministr dopravy, zástupci investora i členové našeho realizačního týmu ze závodu 1 v čele s vedoucím projektu Robertem Škareckým.

Při realizaci této důležité dopravní stavby jsme se museli vyrovnat s nečekanými skutečnostmi, jako byla pandemie covidu, ruská agrese na Ukrajině a následný nárůst cen stavebních materiálů. Naše schopnosti byly otestovány i díky nestabilnímu podloží v místě stavby,“ uvedl na akci Karel Volf.

Smyslem vybudování mostu bylo spojit centrální část Blanska s jeho původní starou částí, kam se až dosud bylo možné dostat jen komplikovaně přes železniční přejezd značně vytížené železniční trati. Technicky dokonalou a architektonicky velmi zdařilou stavbu mostu tvoří ocelový nosný oblouk. Jeho délka činí 77,6 m s dvěma estakádními poli navrženými z předpjatého betonu. Celková délka nosné konstrukce je 158,4 m. Výška mostu nad terénem je 9 m, výška oblouku činí 12 m.